Driftsleder Servicebåt

Jobb hos DB Partner : Driftsleder Servicebåt in Midt Norge - Akvakulturtalent

En driftsleder/båtfører vil da være den som skal drifte båten optimalt med hensyn til planlegging og gjennomføring av en effektiv og god produksjon.

En driftsleder/båtfører vil da være den som skal drifte båten optimalt med hensyn til planlegging og gjennomføring av en effektiv og god produksjon.

Dette i nært samarbeid med driftskoordinator på kontoret, kundene ute på anlegget og sist men ikke minst matrosene.

Driftsleder skal også dokumentere og rapportere utført arbeid daglig, både til kontoret og til kunden.

God og trygg vasking av not er en servicejobb som er svært viktig for hele havbruksnæringen.

Vår kunde er den foretrukne leverandør av servicetjenester til havbruksnæringen, og vi trenger derfor et mannskap som forstår hvor viktig denne jobben er.

 

Hovedkrav

Båten vil være bemannet med to eller tre mann inkl. Driftsleder/båtfører.

Driftsleder må da selvfølgelig delta på alt det operative sammen med matrosene både med vasking av nøter, på dekk og service og vedlikehold av båt/motor og ikke minst vaskeutstyret som betjenes med høytrykks-pumper og hydraulikksystemer.

  • Føre servicebåt (under 15 meter) på sitt skift
  • Fortøyning- og inspeksjonsarbeid på lokaliteter
  • Rutinemessig vedlikehold av utstyr
  • Oppfølging av bedriftens kvalitetssystem
  • Gjennom god innsats bidra til positiv utvikling av kundens forventninger
  • Fortøyningsarbeid og slepeoppdrag.
  • Avlusing
  • Utsett av anlegg

Fint å ha

 

Fordeler

  • Erfaring fra sjøbasert oppdrett og fortøyningsarbeid